LAGAVIS FOR SKONSENG U.L

Mauren har eksistert siden Skonseng Ungdomslag ble stiftet i 1903. Det var ingen avis som ble utgitt, men en protokoll som ble sendt rundt i bygda som folk skrev i. Innholdet ble opplest på møter i Skonseng Ungdomslag. Men i 1954 var det slutt. Ikke før 35 år senere i 1989 gjenoppstod Mauren, men da i avisform. Redaksjonene holdt det gående til 2002. Etter den tid har ingen hørt fra redaksjonen.

Hvis du har lyst til å dra liv i Mauren vil det være et kjærkomment og viktig bidrag i bygda. Uansett hvem du spør av de som har bodd her en stund, og som husker Mauren har ett forhold til avisen på ett eller annet vis.

Her kan du lese alle utgivelsene i PDF-format. God reise tilbake med  243 sider Skonseng historie fra 90- årene.

Takk til Aina Sætermo som har gjort denne samlingen komplett ved å låne bort de utgavene som Skonseng Ungdomslag ikke har i sitt arkiv.
Nr.1 Juni 1989 Nr. 2 Desember 1989 Nr.1 Mars 1990 Nr. 2 Juli 1990 Ekstra November 1990 Nr. 2 Desember 1990 Nr. 1. Februar 1991 Nr. 2 juni 1991
Nr. 3 November 1991 Nr. 4 Desember 1991 Nr. 1 April 1992 Nr. 2. Juli 1992 Nr. 3 November 1992 Nr. 4. Desember 1992 Nr .1 April 1993 Nr .2 Juni 1993
Nr .3 November 1993 Nr. 1. Juni 1994 Nr. 2. Desember 1994 Nr. 1. Mars 1995 Nr. 2. Juni 1995 Nr 3. November 1995 Nr. 4. Desember 1995 Nr. 1. Mars 1996
Nr. 2. Juni 1996 Nr. 3. Desember 1996 Nr. 1. Mars 1997 Nr. 2 Desember 1997 Nr. 1. 1998 Nr.2 1998 Nr.3 1998 Nr. 1. 1999
Nr. 2 September 1999 Nr. 3 Desember 1999 Nr. 1. April 2000 Nr. 2. Juli 2000 Nr. 3. Desember 2000 Nr. 1 April 2001 Nr 2. Oktober 2001 Nr. 3. 2001
Nr. 1. Mars 2002 Nr. 2. Juni 2002 Nr 3. Desember 2002          
Ønsker du å dra liv i Mauren igjen, ta kontakt. Gi tilbakemelding på Mauren i gjesteboka.