Bøgdalagets Elgaksjon


Etter mange påkjørsler av elg langs jernbanen vinteren 2010 satte bøgdalaget ned et elgutvalg som skulle se på tiltak for å unngå dyretragediene. Utvalget arbeidet sammen med jernbaneverket, organisasjoner og politikere for å finne løsninger. I september 2010 ble det avholdt en aksjonsdag på Skonseng med skogrydding langs ca. 1 km. jernbanelinje. Aksjonen fikk bra medieoppmerksomhet, politisk interesse og førte til fokus på problemet og en reell påvirkning av statsbudsjettet. Vinteren 2011 ble det dessverre enda mer elgpåkjørsler, men på den strekningen som ble ryddet ble det selvfølgelig mindre (1 påkjørsel mot 9 året før).
Dette viser at det hjelper å gjøre noe. Det må bare gjøres mer, flere må ta ansvar, det må velges de tiltakene som er rett for hvert enkelt område og det må gjøres noe langs hele jernbanestrekningen. For mer informasjon om elgutvalgets arbeid viser vi til linkene til venstre på siden.

Hilsen Elgutvalget i Skonseng og Røssvoll Bøgdalag

Slik så sporet ut dagen før aksjonen i nordgående retning. Slik så sporet ut dagen før aksjonen i sydgående retning.
Nordgående retning etter aksjonen Sydgående retning etter aksjonen