Bedrifter på Skonseng og RøssvollLøvsprett i mai. Ørtfjellet i bakgrunnen.
Foto: John Olav Langfjell