Skonseng og Røssvoll Bøgdalag tilbake
Oversikt over arbeidsutvalget inklusiv styret
Navn Funksjon Valgt inn som/for e-post Mobiltlf.
Finn Løkås Leder Privatperson sorb(@)skonseng.no
finn(@)lokas.no
990 28 009
Robert Jamtli Nestleder Privatperson sorb(@)skonseng.no
robert(@)jamtli.no
993 29 043
Ragnhild Elvebakk Kasserer Privatperson ragnhild.elvebakk(@)gmail.com 911 16 251  
Anne Lise Sætermo Sekretær Privatperson alskonseng(@)hotmail.com 996 37 250
Katrine Loftfjell-Kjelen   Skonseng Naturbarnehage fjeilljeinta(@)hotmail.com 952 21 465
Jan Sollien-Røssvoll   Næringsliv ja-soll(@)frisurf.no 932 09 762
Stig Jonny Forshei Røssvoll og Skonseng samfunnshus samfunnshuset(@)skonseng.no 482 24 886
Hallvard Westman Skonseng Ungdomslag ungdomslaget(@)skonseng.no 959 35 336
Stein Pruglhei Skonseng Vasslag vasslaget(@)skonseng.no 906 11 164
Aina Sætermo Skonseng skole og ungdomskorps korpset(@)skonseng.no 952 60 921
Marie Malmhaug Skonseng Skole FAU fau(@)skonseng.no 454 72 097
May Helen Ruud Skonseng Skole may.helen.ruud(@)rana.kommune.no 915 16 712
Trond Pedersen Røvassdalen Skytterlag trondpeders1(@)hotmail.com 905 02 805
Gerd M. Sandhei Menighetsrådet gerd.marit(@)sandhei.no 411 47 652
Gerry Andre Andersen Næringsliv gerryandre(@)hotmail.com 900 84 482
Skonseng og Røssvoll Bøgdalag tilbake
Oversikt over valgkomiteen
Navn Funksjon Valgt inn som/for e-post Mobiltlf.
Anne Lise Sætermo Sekretær Privatperson alskonseng(@)hotmail.com 996 37 250
Marte Kverneng Dahle marte.kverneng.dahle(@)gmail.com 901 58 831