Skonseng og Røssvoll Bøgdalag

Har du innspill eller saker du ønsker at bøgdalaget skal ta opp så ønsker vi å høre fra deg.
Send en e-post til eller ring oss.

e-post: sorb(@)skonseng.no
Leder: Finn Løkås
Kontaktliste
Vedtekter  PDF-versjon
Årsmeldinger
. Saksliste og årsmelding 2017
Årsmøtereferat 2016 Saksliste og årsmelding 2015
Årsmøtereferat 2015 Saksliste og årsmelding 2014
Årsmøtereferat 2014
Årsmøtereferat 2013 Saksliste og årsmelding 2012
Årsmøtereferat 2012 Saksliste og årsmelding 2011
Årsmøtereferat 2011
Årsmøtereferat 2010
Møtereferater
Møtereferat 23.02.16
Møtereferat 09.11.15
Møtereferat 21.05.15
Møtereferat 24.11.14
Møtereferat 20.01.14
Møtereferat 15.05.13
Møtereferat 18.04.13
Møtereferat 30.03.13 og 03.04.13
Møtereferat 30.01.13
Møtereferat 28.11.12
Møtereferat 30.05.12
Møtereferat 26.03.12
Møtereferat 30.01.12
Møtereferat 30.08.11 Trafikksikkerhetsutvalget. Møte med de politiske partiene i Rana
Møtereferat 20.06.11 Referat fra møte i arbeidsutvalget (i etterkant av folkemøtet)
Møtereferat 20.06.11 Folkemøte ang Statens Vegvesen varsel om utvidelse av planområde for E6 Fallheia - Sandheia
Møtereferat 30.05.11 Ang. utvidelsen av planområdet for E6 Fallhei - Sandhei
Møtereferat 09.05.11
Møtereferat 28.02.11
Møtereferat 14.06.10
Møtereferat 29.04.10
Møtereferat 18.03.10
Høringer/innspill/brev fra Bøgdalaget
Klage på vedtak navnesak i utvalg for miljø, plan og ressurs 14.12.2017
Forslag til navn på nye og endrede veiparseller - endring etter omlegging ny E6
Uttalelse på Revisjon av vilkårene for Langvatnreguleringen
Protest Betalingstid Fallhei-bommen
Ny Skonsengbru
Merknader til Detaljregulering E6 Fallheia-Sandheia, Feb. 2016
Innspill til revidering av plan E6. Svar fra Statens Vegvesen
Svar fra Vegdirektoratet på forslag til endring av rabattordning bom
Korrespondanse om bompenger sep-des 2015 - Des. 2015
Klage Forslag til endring av rabattordninger Bomstasjon Reinforshei 9 november 2015
Korrespondanse om vedlikehold av bruene på Skonseng 2015 - Sept. 2015
Merknad til Kommuneplan for Rana 2015-2027 - Sept. 2015
Krysset Sagheiveien-Langfjellvegen svar fra Vegvesenet - Juni 2015
Vedlikehold av bruene på Skonseng - Juni 2015
Merknad til Plan 5014 Detaljeregulering for Lappheia Skonseng - Juni 2015
Søknad om støtte til Rana Kommune- værstasjon
Brev til ordførere i Rana angående plassering av bomstasjon - Juni 2013
Høringsuttalelse til Kommuneplanens arealdel for Rana Kommune 04.04.13
Innspill til Nordbohus ang planarbeid Lappheia 11.02.13
Svarbrev til Rana Kommune ang avklaring til innspill fra SORB i 2010 til rullering av KP arealdel 14.06.12
Innspill detaljreguleringsplan Rossvoll Boligfelt 14.06.12
Innspill til Statens Vegvesen på detaljreguleringsplan E6 Fallheia - Sandheia 30.1.12
Innspill til Statens Vegvesen ang utvidelse av planområde Fallheia-Sandheia juli 2011 - 6.7.2011
Innspill om bussholdeplasser 9.5. 2011
Innspill til plan mot viltpåkjørsler 24.1.2011
Innspill til Rana Kommune på rullering av kommuneplanens arealdel - juni 2010
Innpill angående E6 trasé Fallhei-Sandhei 10. 5. 2010
Uttalelse, endring av skolestruktur 2.5. 2010
Brev til kommunen ang bomstasjon 15.3. 2010
Brev innspill Røssvoll Boligfelt 4.1. 2010
Brev til "alle" ang skolesaken 16.11.2009
Høring Søppeltippen juni 2009
Presentasjoner/Forslag/Rapporter fra utvalg
Skonseng-gangbrua komplett rapport 31.5.12
Sluttrapport elguvalget 2.5.11
Elgutvalget april 2010 (Finn Løkås)
Elgaksjonen (samleside om elgaksjonen)
Forslag til Bomplassering (PowerPoint-fil)
Får du ikke åpnet fila kan du laste ned en PDF versjon her (John Olav Langfjell)