Reinforsen kraftverk
Reinforsen kraftstasjon Flomstor. Over 1000 m³/sek Reinforsen kraftverk er et vannkraftverk ved Skonseng i Rana kommune i Norland fylke. Kraft-verket er bygd i tilknytting til en demning på Reinforsen. Demningen ble bygd i 1950 og utvidet i forbindelse med byggingen av Langvatn kraftverk.

Langvatnet er magasin for kraftverket. Vannet reguleres mellom 41 og 44 moh. Langvatn kraftverk utnytter også Langvatnet som magasin.

Kraftverket ble bygget i 1925 av Dunderland Iron
Ore Co Ltd som drev Rana gruver. I 1950 ble kraftverket overtatt av NVE og leverte da kraft til Jernverket i Mo I Rana.Det er installert to verti-
kale Francisturbiner på 3 MW. Midlere års-
produksjon er på 28 GWh.

Etableringsår 1925
Fallhøyde 24 m
Aggregat Francisturbin
Installasjon 3 MW
Årsproduksjon 28 GWh  
Kilde: wikipedia
Jettegryte