Røssvoll menighetsråd
Foto: John Olav Langfjell  

Nettside til Røssvoll menighet
Kontakt Røssvoll menigetsråd

Utleie av Røssvoll Menighetshus,
kontakt: Rita Guldvik, 971 67 798

Send e-post direkte menigetstådets medlemmer
Leder: Gerd-Marit sandhei Tlf.: 411 47 652
Nestleder: Anne Lise Kvåle
Kasserer: Halfrid A.Nessjøen Røssvoll
Sekretær: Rita Guldvik
Repr.fellesråd: Kurt Gjelsteinli
Styremedlem: Harald Langvann
Styremedlem: Heidi Andersen
Varamedlemmer: Roger Adolfsen, Bente Valjord og Trine Aas.