Røssvoll Vasslag

Driftsbygningen til Røssvoll Vasslag. 
Dette nyanlegget som ble satt i drift 2007, henter grunnvann
av førsteklasses kvalitet omtrent 7 meter under bakkenivå.
Driftsbygningen er lokalisert i Sandmoskogen på Røssvoll
og forsyner ca 30 abonenter med vann.
Tekst og foto: Kristen Ragnvald Røssvoll

Leder: Roger Adolfsen
Kasserer: Jo Strandjord