Røssvoll og Skonseng samfunnshus
 

Leder - Stig Johnny Forshei
Kasserer - Per Morten Fagerdal
Sekretær - Silje Bronder Olsen
Vara - Stig Jøran Vedvik
Vara- Helene Lie


 

I tillegg har skola, ungdomslaget, korpset og bøgdalaget en representant hver i styret.

All utleie administreres av Skonseng skole, kontaktperson Vigdis Seljeli Angelsen på tlf.: 751 45 840.

Ellers kan henvendelser sendes på e-post til: samfunnshuset(@)skonseng.no